#ENCRUCIJADA
Boluntariotza? Erabaki honekin pertsona askoren bizitza markatzen duzu, eta zurea ere bai.

VER TEMPORADA 1Gurutze Gorriaren aplikazioa
APPak ia edozertarako daude... Baina bakarra dago, Gurutze Gorriarena bezalakoa.

#VoluntariadoATuMedidaPERTSONA ASKOREN BIZITZA ALDATZEN LAGUNDU

Gurutze Gorrian boluntariotza egitea pertsona askoren bizitza aldatzen laguntzea da

NOLA EGIN DEZAKEZU?

Urrutitik
Noizean behin
Enpresatik
Zure auzoan
Lagunekin
Familiarekin
Aurrez aurre
Etengabe
Zure ikastetxean

Egin boluntarioa 4 urrats errazetan