Oferta cerrada – 2021ko uretako sorosleak, Bizkaiko hondartzetako Istripuen Prebentzioa, Salbamendu eta Sorospen Asistentzia Zerbitzu programaren barruan

29 martxoa, 2021

Barne eta kanpo deialdia

2021ko uretako sorosleak, Bizkaiko hondartzetako Istripuen Prebentzioa, Salbamendu eta Sorospen Asistentzia Zerbitzu programaren barruan

Lanpostua:

 • Uretako soroslea

Eskainitako lanpostu kopurua:

 • 152 (lanaldi osokoak)

Profila:

 • Lehen laguntzak eta Uretako soroslea edo Espazio Naturaletako Profesionaltasun Ziurtagiria
 • DESA edo DEA titulua
 • 18 urtetik gorakoa
 • Hizkuntzak: euskara

Kontuan hartuko diren merezimenduak:

 • Patroi titulua
 • Beste hizkuntza batzuk: ingelesa, frantsesa…
 • Antzeko lanpostu batean esperientzia izatea
 • Esperientzia edo/eta boluntariotza Gurutze Gorrian, Sorospen eta Larrialdien arloan edo/eta Itsas Salbamenduaren arloan

Trebetasun pertsonalak:

 • Taldean lan egiteko trebetasuna
 • Gizarte-trebetasunak
 • Pertsona dinamikoa eta irekia izatea

Funtzioak:

 • Erabiltzaileak behar bezala babestea
 • Abisurik jasoz gero, berehala erantzutea
 • Arriskuan dauden edo arreta behar duten bainulari/erabiltzaileei laguntzea
 • Ekipo eta material guztiak erabiltzeko baldintza egokietan edukitzea
 • Hondartzetako Soroslearen Gidaliburuan agertzen diren beste funtzio batzuk

Hautapketa-prozesuaren faseak:

 • 2021ko apirilaren 12tik 22ra, izena ematea eta ezinbesteko dokumentazioa aurkeztea (NANaren fotokopia, gizarte-segurantzako norberaren zenbakiaren fotokopia, bankuko kontu korrontearen titulartasunaren ziurtagiria, karnet tamainako argazkia, Curriculum Vitaea eta lanposturako eskatutako tituluen jatorrizko agiria eta fotokopia baita sexu delituen ziurtagiria) www.cruzrojabizkaia.org web horriaren bitartez (https://forms.office.com/r/KDgkCS4Z0N).
 • Froba fisiko konbinatua (lasterketa, 800 m, eta igeriketa, 600 m), 2021ko apirilaren 24 eta 25ean, Plentziako hondartzan definitu gabeko ordutegian.
 • Froba teorikoa (test motako azterketa), 2021ko apirilaren 26an definitu gabeko ordutegian eta apirilaren 27, 28 eta 29 elkarrizketa pertsonala definitu gabeko ordutegian.
 • Nahitaezko prestakuntzaren datak definitu gabe.
 • Nahitaezko osasun azterketa eta lan arriskuen prestakuntza (ordutegia zehaztear).

Kontratuaren ezaugarriak:

 • Aldi baterakoa, lan edo zerbitzukoa (ekainaren 1etik irailaren 30era)

Datuen Babesari buruzko indarreko araudiaren arabera, bereziki, Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren arabera (2016/679 EBko Araudia), jakinarazten dizugu zuk emandako Curriculum Vitae-n (CV) jasotako datu pertsonalak eta informazioa sartuko direla Espainiako Gurutze Gorriaren ardurapeko fitxategia, IFK: Q2866001G, gure Erakundeko lanpostuetarako hautagaiak hautatzeko eta kontratatzeko helburuarekin. Zure datuak hautagaien datu-basean gordeko ditugu gehienez urtebeteko epean, etorkizuneko aukerak kontuan har ditzagun. Adierazitako epea igarota, suntsitzeari ekingo diogu. Profil bat prestatuko dugu, emandako informazioan oinarrituta, eskaintzaren baldintzak betetzen dituzun edo beste lan eskaintza batzuetara egokitzen den egiaztatzeko. Profil horretan oinarrituta ez da erabaki automatizaturik hartuko, eta ez da espero zure datuak hirugarren batzuei transferitzea. Gure pribatutasunari eta datuak babesteko politikari buruzko informazio osagarria eta zehatza eskuratzeko, bisitatu gure orria. www.cruzroja.es webgunea. 2016/679 (EB) Erregelamenduaren III. Kapituluan jasotako sarbide, zuzenketa, ezeztapen, oposizio, muga eta eramangarritasun eskubideak balia ditzakezu Espainiako Gurutze Gorriaren helbidean (Datuak Babesteko Att / Delegatua), Avenida Reina Victoria 26. -28, 28003 Madril edo mezu elektroniko bat bidali du dpo@cruzroja.es helbidera.

GURUTZE GORRIAK EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEN DU

Bilbon, 2021ko martxoaren 29an